Ko može povezati pećnicu sa pločom dva različita proizvođača

K

kozica

Guest
Tražim nekog ko bi mogao da mi poveže 10 pećnica sa 10 ploča raznih proizvošača. Njemačke su marke pećnica i ploča ali nisu sa odgovarajućim ulazima. Neki su probali da spoje ali rade kola recimo samo na 1, neki su spajali pa radi na 1,2,3,4 a nemože na 5 i 6. Radi se o raznim i različitim brojem žica koje se moraju uštekati u pećnicu. Da li je to moguće. Imali ko da to može uraditi. U Sarajevu sam.
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top